poradnikArtykuły

Gdzie szukać przepisów dotyczących rusztowań?

 

Ustawy

 • Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360).
 • Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz.U. 00.15.179).
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 00.22.271).

 

Rozporządzenia:

 • Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
 • Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
 • Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
 • Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Polskie Normy:

 • PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze-Określenia, podział i główne parametry
 • PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur 
 • PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze-Rusztowania ramowe 
 • PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze-Złącza

Normy europejskie:

 • PN-EN 74 Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nośnych wykonanych z rur stalowych.
 • PN-EN 1004 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych.
 • PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
 • PN-EN 12811 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

wersja do druku

powrót do listy