poradnikArtykuły

Znak CE, Znak B, Certyfikat, Deklaracja zgodności. Co naprawdę musimy mieć?

 

Kupując rusztowanie powinniśmy otrzymać od sprzedawcy:

 

  • deklarację lub certyfikat zgodności rusztowania z normą PN-M-47900,
  • dokumentację techniczno ruchową (DTR).

Są to jedyne wymagane przez przepisy dokumenty, które musi nam dostarczyć sprzedający rusztowanie.

Deklaracja zgodności rusztowania z normą PN-M-47900 wystawiana jest przez producenta. Producent bierze w niej na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z obowiązującymi przepisami. Rusztowania mogą również zostać wyprodukowane w oparciu o normy europejskie PN-EN 1004 - dla rusztowań ruchomych (przejezdnych) oraz PN-EN 12810 - dla rusztowań elewacyjnych i do tych dokumentów może odnosić się deklaracja zgodności.

Certyfikat zgodności wydany przez niezależną od producenta instytucję krajową lub zagraniczną notyfikowaną przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji, w której na podstawie przeprowadzonych badań instytucja ta stwierdza zgodność wyrobu z normą i przepisami. W kraju taką jednostką jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Dokumentacja techniczno ruchowa (DTR) określa zasady, warunki i sposób montażu rusztowania. Stanowi swoistą instrukcję obsługi.

Znak CE. Na dzień dzisiejszy rusztowania nie podlegają oznakowaniu znakiem CE ponieważ nie są jeszcze objęte tzw. Dyrektywami Nowego Podejścia Unii Europejskiej.

Znak B. Z dniem 01.05.2004 ustawa o certyfikacji wyrobów, która określała zasady funkcjonowania znaku B przestała obowiązywać i na dzień dzisiejszy znak B nie ma żadnej mocy prawnej. Niektórzy producenci, którzy przed dniem 01.05.2005 otrzymali znak B na swoje wyroby posługują się nim nadal. Jakkolwiek certyfikat na znak B na pewno świadczy o wysokim bezpieczeństwie wyrobu, to nie jest on wystarczającym dokumentem w myśl obowiązujących przepisów.


wersja do druku

powrót do listy